About

Herhaling is eigenlijk altijd iets wat terugkomt in mijn werk. Dit kan bijvoorbeeld een herhalende handeling zijn,
of een herhalende vorm. Ook wordt mijn werk altijd gevormd door de omgeving waarin het zich bevindt en gaat het
werk altijd een interactie aan met het publiek. Doordat kleur en omgevingslicht een hele grote rol spelen bij de
beleving van een werk, gaat mijn voorkeur altijd uit naar het werken met lichte materialen. Enerzijds zodat het
primair om de vorm en de beleving van het werk gaat. Anderzijds zodat er op een natuurlijke manier allerlei
elementen (zoals licht) aan toegevoegd kan worden. Doordat het werk in basis uit lichtekleuren bestaat, komen de
kleuren van het toegevoegde licht volledig naar voren.